Plugins

Plugin WooCommerce Eu Vat & B2B v10.5 For WordPress

WooCommerce Eu Vat & B2B (WCEV) tích hợp liền mạch Trường số EU Vat bổ sung vào nền tảng WooCommerce của bạn. Nó sẽ được hiển thị động chỉ trong quá trình thanh toán nếu quốc gia thanh toán đã chọn là một phần của Liên minh Châu Âu. Plugin cũng cung cấp một số tùy chọn khác, chẳng hạn như một cách để xác thực trường, làm cho nó trở thành bắt buộc hoặc để loại bỏ Thuế nếu số Vat hợp lệ đã được nhập. Bạn có thể tùy chọn thực hiện quy trình đăng ký chỉ dành cho doanh nghiệp (B2B) với số Vat hợp lệ!

Contents

BẢN THỬ TRỰC TIẾP

https://www.codecanyondemo.work/wcev/wp-admin
(tài khoản quản trị Shop)
user: demo
pass: demo

(tài khoản khách hàng)
user: demo2
pass: demo

WooCommerce Eu Vat & B2B - Mặt hàng CodeCanyon để bán

Ảnh chụp màn hình

WooCommerce Eu Vat & B2B (WCEV) tích hợp liền mạch Trường số EU Vat bổ sung vào nền tảng WooCommerce của bạn. Nó sẽ được hiển thị động chỉ trong quá trình thanh toán nếu quốc gia thanh toán đã chọn là một phần của Liên minh Châu Âu. Plugin cũng cung cấp một số tùy chọn khác, chẳng hạn như một cách để xác thực trường, làm cho nó trở thành bắt buộc hoặc để loại bỏ Thuế nếu số Vat hợp lệ đã được nhập. Bạn có thể tùy chọn thực hiện quy trình đăng ký chỉ dành cho doanh nghiệp (B2B) với số Vat hợp lệ!

BẢN THỬ TRỰC TIẾP

https://www.codecanyondemo.work/wcev/wp-admin
(tài khoản quản trị Shop)
user: demo
pass: demo

(tài khoản khách hàng)
user: demo2
pass: demo

WCEV

TÀI LIỆU

CÁCH TỰ ĐỘNG CẬP NHẬT PLUGIN

Để nhận các bản cập nhật tự động, chỉ cần cài đặt và định cấu hình plugin Envato updater: https://goo.gl/pkJS33 . Hướng dẫn chính thức giải thích cách định cấu hình có thể tìm thấy trong liên kết sau: https://envato.com/market- plugin .

Ý TƯỞNG

WCEV mở rộng WooCommerce thêm Trường số Vat của Liên minh Châu Âu sẽ được hiển thị động trong quá trình thanh toán và trang hồ sơ người dùng (địa chỉ thanh toán) chỉ khi quốc gia thanh toán đã chọn là một phần của Liên minh Châu Âu. Quản trị viên của Shop cũng có thể bắt buộc và tùy chọn xác thực nó (plugin sử dụng chức năng VIES hoặc chỉ cần kiểm tra xem nó có định dạng hợp lệ hay không). Nó cũng cho phép bạn không tính phí những người dùng nhập số Vat.

CẤU HÌNH

Bằng cách truy cập vào WooCommerce -> EU Vat Field – Options , bạn có thể định cấu hình các tùy chọn plugin. Ví dụ: bạn có thể tắt tùy chọn bắt buộc hoặc hiển thị giọng nói Yêu cầu hóa đơn mà khách hàng có thể yêu cầu hóa đơn. Hơn nữa, khi đã bật tùy chọn này, bạn cũng có thể hiển thị trường chỉ khi người dùng yêu cầu hóa đơn.

XÁC THỰC VAT

Số Vat có thể được xác nhận bằng cách sử dụng hàm VIES . Trong trường hợp xác thực không thành công, plugin sẽ không cho phép hoàn tất quá trình thanh toán và nó sẽ hiển thị thông báo cảnh báo xác thực (có thể tùy chỉnh bằng menu Văn bản ).

Việc xác thực cũng có thể được thực hiện bằng cách chỉ cần kiểm tra xem số Vat có định dạng hợp lệ hay không.

ĐỪNG LÀM PHIỀN NGƯỜI DÙNG CỦA BẠN VỚI CÁC TRƯỜNG THANH TOÁN KHÔNG HỮU ÍCH!

Tại sao lại hỏi khách hàng của bạn về tên Công ty và Vat nếu họ chỉ là người tiêu dùng? WCEV cho phép bạn không làm phiền họ!:)

Sử dụng các tùy chọn sau:

  1. Yêu cầu hóa đơn : để hiển thị trường Vat chỉ khi người dùng yêu cầu hóa đơn.
  2. Bộ chọn Người tiêu dùng / Doanh nghiệp để hiển thị động các trường Tên công ty và Vat chỉ khi khách hàng tự nhận mình là Doanh nghiệp.

MIỄN THUẾ

Plugin WCEV cũng sẽ cho phép bạn không tính thuế Vat đối với những người dùng đã chèn Số Vat. Miễn thuế có thể được áp dụng cho tất cả người dùng có Mã số Vat (và có thể tùy chọn ngay cả đối với những người có cùng quốc gia thanh toán với địa điểm cơ sở của cửa hàng: WooCommerce -> Cài đặt -> Chung -> Vị trí cơ sở).

Việc xóa bỏ thuế sẽ có hiệu lực trên các trang Cửa hàng, Sản phẩm, Giỏ hàng và Thanh toán. Khi Số Vat hợp lệ đã được nhập trên Checkout, Tài khoản của tôi -> Địa chỉ thanh toán hoặc trang Đăng ký, giá mặt hàng và tổng số sẽ hiển thị và được lập hóa đơn không có thuế.

Trong trường hợp bạn chọn hiển thị trường Vat ngay cả đối với người dùng không phải Eu, cuối cùng bạn cũng có thể bật tùy chọn xóa thuế cho những người không phải Eu nhập số thùng. Tuy nhiên, lưu ý rằng sẽ không có xác thực nào được thực hiện cho các số vat đó.

DOANH NGHIỆP VỚI DOANH NGHIỆP (B2B) TRỞ NÊN DỄ DÀNG!

Quản trị viên cửa hàng cũng có thể tạo trường Tên công ty thanh toán theo yêu cầu! Vì vậy, tùy chọn sử dụng tùy chọn này cùng với phương pháp xác thực VIES Vat và bật tùy chọn Xóa thuế, quản trị viên cửa hàng có thể dễ dàng thực hiện bán hàng từ doanh nghiệp đến doanh nghiệp (b2b).

MỚI: trang Đăng ký mới – Tùy chọn chỉ doanh nghiệp có thể đăng ký giờ đây sẽ chỉ cho phép các doanh nghiệp hợp lệ đăng ký trong cửa hàng của bạn! Số Vat đã nhập sẽ được xác thực theo các tùy chọn xác thực đã chọn và đến quốc gia thanh toán đã chọn và nếu không hợp lệ, người dùng sẽ không thể đăng ký!

KIỂM TRA TÍNH DUY NHẤT CỦA SỐ VAT

Theo tùy chọn, plugin có thể thực hiện kiểm tra tính duy nhất để tránh người dùng khác nhau sử dụng cùng một số Vat.

CÁC LĨNH VỰC ĐẶC BIỆT CỦA Ý

Trong trường hợp Ý được chọn làm quốc gia thanh toán, tỷ lệ cá Codice và trường SDI / Pec sẽ được hiển thị. Nó cũng sẽ được thực hiện validaiton trên định dạng của chúng.

CÁC LĨNH VỰC ĐẶC BIỆT CỦA TÂY BAN NHA

Trong trường hợp Tây Ban Nha được chọn làm quốc gia thanh toán, trường NIF / NIE / CIF sẽ được hiển thị. Nó cũng sẽ được thực hiện validaiton trên định dạng của nó.

CÁC LĨNH VỰC ĐẶC BIỆT CỦA HY LẠP

Trong trường hợp Tây Ban Nha được chọn làm quốc gia thanh toán, trong trường hợp chọn loại hình kinh doanh, các trường “Văn phòng thuế” và “Hoạt động kinh doanh” sẽ được hiển thị.

NHÃN VÀ VĂN BẢN (CÓ THỂ BẢN ĐỊA HÓA WPML)

Nhãn trường, trình giữ chỗ và thông báo lỗi xác thực có thể được tùy chỉnh bằng menu Văn bản . Đối với người dùng WMPL , văn bản có thể được bản địa hóa bằng cách chỉ cần chuyển đổi ngôn ngữ hiện tại bằng bộ chọn ngôn ngữ WPML và sau đó nhập văn bản cho ngôn ngữ hiện tại.

TÍCH HỢP GIAO DIỆN NGƯỜI DÙNG

WCEV tích hợp liền mạch EU Vat Field trong trang Thanh toán, Tài khoản của tôi, Chi tiết đơn đặt hàng và trong email Đơn đặt hàng. Không cần cấu hình!

TÍCH HỢP PHỤ TRỢ

WCEV tích hợp liền mạch EU Vat Field cũng trong phần phụ trợ. Quản trị viên cửa hàng có thể lấy thông tin số Vat và nếu người dùng yêu cầu xuất hóa đơn, từ các trang Chi tiết đơn hàng và danh sách Đơn hàng:

HỖ TRỢ CHO Ý “FATTURAZIONE ELETTRONICA”

Trong trường hợp chọn quốc gia Ý, plugin cũng sẽ hiển thị trường SDI / Pec cho phép khách hàng nhập mã SDI / địa chỉ Pec. Quản trị viên cửa hàng có thể tùy chỉnh các thông báo nhãn, mô tả và xác nhận được hiển thị!Lưu ý về xác thực: plugin sẽ chỉ kiểm tra xem email có đúng định dạng hay mã SDI là mã chữ và số có độ dài 7 ký tự.

BẠN CÓ PHẢI LÀ NGƯỜI DÙNG WOOCOMMERCE PDF INVOICES & PACKING SLIPS?

Nếu bạn đang sử dụng plugin WooCommerce PDF Invoices & Packing Slips by Wp Overnight để tạo hóa đơn và bạn muốn báo cáo số Vat của người dùng được liên kết với đơn đặt hàng, chỉ cần sửa đổi mẫu bạn đang sử dụng (thường là mẫu / Đơn giản / hóa đơn.php ) và sử dụng đoạn mã sau:

<? php
toàn cầu $ wcev_order_model;
$ vat_number = $ wcev_order_model-> get_vat_number ($ order_id);
? >

Để lấy số Vat. Biến $ order_id là id của đơn hàng bạn muốn truy xuất trường. Để hiển thị nó, chỉ cần sử dụng đoạn mã sau

echo $ vat_number;

BẠN CÓ PHẢI LÀ NGƯỜI DÙNG WOOCOMMERCE PRINT INVOICES & PACKING LIST KHÔNG?

Nếu bạn đang sử dụng plugin WooCommerce Print Invoices & Packing Listss by SkyVerge để tạo hóa đơn và bạn muốn báo cáo số Vat của người dùng được liên kết với đơn đặt hàng, chỉ cần sửa đổi phần mẫu mà bạn muốn hiển thị (các mẫu nằm trong: mẫu / pip) và sử dụng đoạn mã sau:

<? php
toàn cầu $ wcev_order_model;
$ vat_number = $ wcev_order_model-> get_vat_number ($ this-> order_number ());
? >

Để lấy số Vat. $ order_id là id của đơn hàng bạn muốn truy xuất trường.

Ví dụ: nếu bạn muốn hiển thị nó trong số chi tiết Người dùng, hãy chỉnh sửa tệp mẫu / pip / content / order-table-after.php . Trên dòng 98, bạn sẽ tìm thấy một phần có tên là Chi tiết khách hàng. Bên trong ul (Sau dòng 91), bạn có thể thêm một số thứ như:

<? php
toàn cầu $ wcev_order_model;
$ vat_number = $ wcev_order_model-> get_vat_number ($ this-> order_number ());
? >
<li class = ""> <? php echo '<strong> Số Vat </strong>'. $ vat_number; ?> </li>

THÔNG BÁO MẪU KIỂM TRA HẢI QUAN

Plugin được thiết kế để hoạt động với các biểu mẫu thanh toán mặc định. Việc thêm hoặc xóa các trường tùy chỉnh bằng cách sử dụng bất kỳ plugin nào hoặc sử dụng mẫu kiểm tra tùy chỉnh (ví dụ: một số chủ đề có thể đang triển khai kiểm tra nhiều bước) có thể khiến plugin không hoạt động.

MÀN HÌNH

Tích hợp giao diện người dùng – Checkout

WCEV

Tích hợp giao diện người dùng – Trang chi tiết thanh toán (với tùy chọn “yêu cầu hóa đơn” được bật)

WCEV

Tích hợp giao diện người dùng – Trang chi tiết đơn hàng

WCEV

Tích hợp email

WCEV

Tích hợp phụ trợ – Trang chi tiết đơn hàng

WCEV

WCEV

Tích hợp phụ trợ – Trang danh sách đơn hàng

WCEV

Trang hồ sơ người dùng (Quản trị viên)

WCEV

THAY ĐỔI ĐĂNG NHẬP

= 11,8 - 18,03,22 =
* Đã khắc phục sự cố liên quan đến Giao hàng và địa chỉ nhiều khách hàng WooCommerce

= 11,7 - 17,03,22 =
* Cải thiện nhỏ

= 11,6 - 03,02,22 =
* Đã khắc phục sự cố có thể phát sinh khi sử dụng plugin kết hợp với plugin WooCommerce Multiple Customer Addresses

= 11,5 - 27.10,21 =
* Đã khắc phục sự cố với truy xuất danh sách quốc gia

= 11,4 - 26.10,21 =
* Đã thêm trường CIF cho Tây Ban Nha
* Cải thiện xác thực cho trường NIF / NIE / CIF

= 11,3 - 17.10,21 =
* Đã thêm tùy chọn để loại bỏ thuế cho người dùng không phải eu nhập số vat chung (số này sẽ không được xác thực)

= 11,2 - 11,10,21 =
* Cập nhật nhỏ

= 11,1 - 19,07,21 =
* Tổ chức lại mã

= 11,0 - 13,04,21 =
* Đã khắc phục sự cố trong đó trong một số trường hợp, trường Vat được hiển thị ngay cả đối với các quốc gia không thuộc Liên minh Châu Âu

= 10,9 - 19,02,21 =
* Nếu tùy chọn hiển thị luôn trường thùng được bật, thuế sẽ không bị xóa nữa đối với các quốc gia khác ở Liên minh Châu Âu trong trường hợp nhập số thùng

= 10,8 - 16,01,21 =
* Cải tiến CSS nhỏ

= 10,7 - 16,01,21 =
* Đã khắc phục sự cố liên quan đến quy trình kiểm tra bắt buộc tên công ty
* Cải thiện quản lý bắt buộc

= 10,6 - 04,01,21 =
* Đã khắc phục sự cố do trường không thể chỉnh sửa chính xác trên trang thanh toán

= 10,5 - 12,10,20 =
* Đã khắc phục sự cố liên quan đến chức năng hiển thị động của các trường quốc gia bổ sung

= 10,4 - 30,09,20 =
* Đã sửa lỗi Đã sửa lỗi không tương thích với Avada

= 10,3 - 16,09,20 =
* Đã thêm tùy chọn mới để hiển thị văn bản trước danh sách sản phẩm trong trường hợp giá bị ẩn

= 10,2 - 01,07,20 =
* Đã thêm trường "ID công ty" cho Cộng hòa Séc

= 10.1 - 30.06.20 =
* Đã thêm trường "ID công ty" cho Slovakia

= 10,0 - 16,06.20 =
* Cải tiến nhỏ

= 9,9 - 27,04,20 =
* Đã thêm tùy chọn để vô hiệu hóa xác thực định dạng cá codice

= 9,8 - 24.10,20 =
* Đã khắc phục sự cố liên quan đến cài đặt WooCommerce cũ hơn 4.0

= 9,7 - 17,10,20 =
* Đã khắc phục sự cố liên quan đến nhúng email Codice Fiscale

= 9,6 - 17,10,20 =
* Codice Fiscale (nếu có) hiện đã được báo cáo trong email

= 9,5 - 10,04,20 =
* Đã khắc phục sự cố liên quan đến khả năng tương thích WC4.0

= 9,4 - 24,02,20 =
* Đã khắc phục sự cố nhỏ liên quan đến menu Văn bản và Tùy chọn

= 9,3 - 24,02,20 =
* Trường cá mã hóa hiện chấp nhận mã 11 chữ số

= 9,2 - 24,02,20 =
* Đã khắc phục sự cố liên quan đến trường NIF / NIE

= 9,1 - 23,02,20 =
* Đã khắc phục sự cố liên quan đến tùy chọn "yêu cầu hóa đơn"

= 9,0 - 11,02,20 =
* Đã khắc phục sự cố liên quan đến tùy chọn tên công ty bắt buộc

= 8,9 - 22,01,20 =
* Đã thêm tùy chọn mới cho đăng ký B2B: hiện có thể hiển thị trường trạng thái

= 8,8 - 21,01,20 =
* Đã khắc phục sự cố do tên Công ty không được lưu đúng cách trong quá trình đăng ký

= 8,7 - 16,01,20 =
* Đã khắc phục sự cố liên quan đến quy trình xác thực trường NIF / NIE của Tây Ban Nha

= 8,6 - 23,12,19 =
* Đã khắc phục sự cố do các trường "Văn phòng thuế" và "Hoạt động kinh doanh" ở Hy Lạp không được hiển thị trên khu vực quản trị

= 8,5 - 23,12,19 =
* Đã thêm các trường "Văn phòng thuế" và "Hoạt động kinh doanh" cho các doanh nghiệp Hy Lạp

= 8,4 - 19,12,19 =
* Đã khắc phục sự cố ngăn không cho dữ liệu được lưu đúng cách trong trang Tài khoản của tôi -> Địa chỉ

= 8,3 - 19,12,19 =
* Đã khắc phục sự cố ngăn không cho dữ liệu được lưu đúng cách trong trang Tài khoản của tôi -> Địa chỉ

= 8,2 - 15,12,19 =
* Cải thiện nhỏ trên trang người dùng quản trị

= 8.1 - 28.11.19 =
* Đã thêm trường NIF / NIE cho Tây Ban Nha

= 8.0 - 27.11.19 =
* Trường cá mã hóa hiện luôn được hiển thị nếu Ý được chọn làm quốc gia thanh toán

= 7.9 - 25.11.19 =
* Đã khắc phục sự cố do các trường Codice Fiscale và SDI / Pec không được hiển thị trong trang quản trị của khách hàng

= 7,8 - 25,11,19 =
* Trường cá mã có thể được đặt là bắt buộc

= 7,7 - 13,11,19 =
* Cải thiện kiểm tra xác thực trường

= 7,6 - 11,11,19 =
* Đã sửa lỗi chính tả văn bản SDI / Pec

= 7,5 - 30,10,19 =
* Cải tiến nhỏ đối với menu Văn bản

= 7.4 - 16.10.19 =
* Bộ chọn doanh nghiệp (nếu được hiển thị) hiện là bắt buộc

= 7,3 - 15,10,19 =
* Đã thêm tùy chọn để vô hiệu hóa trường cá mã

= 7,2 - 01.10.19 =
* Đã thêm trường câu cá codice cho quốc gia thanh toán Ý

= 7,1 - 19,09,19 =
* Trên trang đăng ký (B2B) các trường vat, quốc gia và công ty sẽ không được đặt lại trong trường hợp lỗi xác thực

= 7,0 - 18,09,19 =
* Đã khắc phục sự cố liên quan đến trường bắt buộc SDI / Pec

= 6,9 - 12,09,19 =
* Tùy chọn xóa thuế: trong trường hợp trường Vat được hiển thị ngay cả đối với các quốc gia thanh toán không thuộc Liên minh Châu Âu, thuế sẽ bị xóa cho quốc gia đó nếu nhập bất kỳ số thùng nào

= 6,8 - 29,05,19 =
* Đã khắc phục một số vấn đề liên quan đến tài khoản của tôi -> Địa chỉ -> biểu mẫu Địa chỉ thanh toán

= 6,7 - 21,05,19 =
* Đã thêm tùy chọn để bắt buộc trường SDI / Pec (chỉ dành cho Ý)

= 6,6 - 03,05,19 =
* Đánh máy liên quan đến mô tả trường SDI

= 6,5 - 02,05,19 =
* Biểu mẫu đăng ký B2B: plugin hiện chọn trước quốc gia người dùng hiện tại (sử dụng tính năng định vị địa lý WooCommerce)

= 6,4 - 11,04,19 =
* Sửa lỗi nhỏ

= 6,3 - 12,03,19 =
* Sửa lỗi nhỏ

= 6,2 - 11,03,19 =
* Đánh máy

= 6.1 - 09.03.19 =
* Đã thêm hỗ trợ cho trường Fatturazione Elettronica SDI / pec của Ý

= 6,0 - 26,01,19 =
* Đã khắc phục sự cố với xác thực định dạng vat Bỉ

= 5,9 - 24,01,19 =
* Đã sửa lỗi đóng gói

= 5,8 - 24,01,19 =
* Đã khắc phục sự cố do tên Công ty không được hiển thị

= 5,7 - 20,12,18 =
* Sửa lỗi nhỏ

= 5,6 - 10,12,18 =
* Đã khắc phục sự cố có thể ngăn sản phẩm được lưu

= 5,5 - 07,12,18 =
* Sửa lỗi nhỏ liên quan đến WP 5.0

= 5,4 - 13,11,18 =
* Sửa lỗi liên quan đến hệ thống kích hoạt

= 5,3 - 06.11,18 =
* Đã khắc phục sự cố do thông báo cảnh báo về giá trị "ưu tiên" được hiển thị trong trang thanh toán

= 5,2 - 08.10.18 =
* Đã thêm hệ thống kích hoạt mới: bây giờ plugin chỉ có thể được kích hoạt trong hai miền và chúng không thể bị hủy đăng ký

= 5,1 - 06,09,18 =
* Sửa lỗi nhỏ

= 5,0 - 13,07,18 =
* Đã khắc phục sự cố do trong một số trường hợp, số EU Vat của khách hàng không được truy xuất đúng cách

= 4,9 - 12,07,18 =
* Sửa lỗi nhỏ

= 4,8 - 02,06,18 =
* Đã khắc phục sự cố do số VAT không được xác thực đúng theo quốc gia thanh toán

= 4,7 - 08,05,18 =
* Đã khắc phục sự cố do giá sản phẩm không bao giờ được hiển thị

= 4,6 - 02,05,18 =
* Sửa lỗi nhỏ

= 4,5 - 01,05,18 =
* B2B: thêm tùy chọn để ẩn giá và thêm các nút vào giỏ hàng cho người dùng chưa đăng ký và hiển thị thông báo thay thế
* Thêm tùy chọn để kiểm tra xem số Vat đã nhập đã được sử dụng chưa

= 4,4 - 26,04,18 =
* Đã thêm tùy chọn "Chỉ doanh nghiệp mới có thể đăng ký": Trên trang đăng ký WooCommerce, chỉ doanh nghiệp có số Vat mới có thể đăng ký

= 4,3 - 23,04,18 =
* Sửa lỗi nhỏ liên quan đến hộp kiểm "Tôi cần hóa đơn"

= 4,2 - 23,04,18 =
* Đã thêm tùy chọn để tắt xác thực Vies cho doanh nghiệp địa phương
* Đã khắc phục sự cố ngăn không cho tải số Vat trên trang chi tiết đơn đặt hàng của quản trị viên khi tải chi tiết thanh toán của người dùng

= 4,1 - 03,04,18 =
* Sửa lỗi JS nhỏ

= 4,0 - 14,03,18 =
* Nhãn hóa đơn bắt buộc không còn được hiển thị trên trang chi tiết đơn đặt hàng nếu tùy chọn tương đối không được bật

= 3,9 - 02,02,18 =
* Đã thêm tùy chọn để tắt chỉnh sửa Trường Vat sau khi người dùng nhập một Số Vat hợp lệ

= 3,8 - 26,01,18 =
* Đã khắc phục sự cố do hộp kiểm "hóa đơn bắt buộc" đôi khi không được hiển thị chính xác trên trang thanh toán

= 3,7 - 22,01,18 =
* Đã thêm tùy chọn để hiển thị văn bản "Khoản phí hoàn lại Vat" trên các trang Giỏ hàng và Thanh toán nếu thuế bị xóa. Văn bản có thể được tùy chỉnh

= 3,6 - 17,01,18 =
* Việc chọn quốc gia mới sẽ không còn đặt lại hộp kiểm "Tôi cần hóa đơn"

= 3,5 - 20.10,17 =
* Đã khắc phục sự cố do tên Công ty được yêu cầu ngay cả khi loại khách hàng đã được chọn

= 3,4 - 19,10,17 =
* Đã khắc phục sự cố có thể ngăn chặn việc xác thực đúng cho số Tây Ban Nha Vat

= 3,3 - 10.10,17 =
* Sửa lỗi nhỏ

= 3,2 - 06.10,17 =
* Đã thêm tùy chọn để tắt trường EU Vat chỉ cho các Quốc gia EU đã chọn

= 3,1 - 14,09,17 =
* Đã khắc phục sự cố ngăn không cho tải đúng cài đặt thuế trên WooCommerce -> Cài đặt -> tab Thuế

= 3.0 - 06.09.17 =
* Đã thêm tùy chọn để hiển thị trường EU Vat cho bất kỳ quốc gia thanh toán nào đã chọn

= 2,9 - 30,08,17 =
* Trên trang thanh toán, khi thuế được xóa, chúng cũng bị xóa khỏi tổng phụ của giỏ hàng thường được hiển thị ở trên cùng bên phải của trang
  (điều này yêu cầu chủ đề triển khai đúng phân đoạn giỏ hàng)
* Đã khắc phục sự cố trong một số trường hợp ngăn không cho lưu Chi tiết thanh toán khi chỉnh sửa chúng bằng cách sử dụng trang Tài khoản của tôi -> Địa chỉ thanh toán

= 2,8 - 03,08,17 =
* Sửa lỗi nhỏ

= 2,7 - 22,07,17 =
* Đã khắc phục sự cố do văn bản tùy chọn "Doanh nghiệp" (trong bộ chọn Loại doanh nghiệp) không thể tùy chỉnh

= 2,6 - 16,06,17 =
* Đã thêm tùy chọn để hiển thị trường Công ty thanh toán (và làm cho trường này bắt buộc) chỉ khi tùy chọn "Tôi cần hóa đơn" đã được chọn

= 2,5 - 02,06,17 =
* Đã khắc phục sự cố buộc người dùng nhập số Vat ngay cả khi trường bị ẩn

= 2,4 - 26,05,17 =
* Sửa lỗi nhỏ

= 2.3 - 12.05.17 =
* Cải thiện chức năng loại bỏ thuế

= 2,2 - 10,05,17 =
* Thuế được hiển thị / ẩn đúng cách khi chuyển đổi từ khách hàng / doanh nghiệp bằng cách sử dụng công cụ chọn đặc biệt
* Một số cải tiến về giao diện người dùng

= 2,1 - 06,05,17 =
* Đã khắc phục sự cố với tính năng bộ chọn Doanh nghiệp / Người tiêu dùng mới

= 2.0 - 04.05.17 =
* Đã thêm tùy chọn để hiển thị tên Công ty và trường EU Vat chỉ khi người dùng tự nhận mình là doanh nghiệp

= 1,9 - 22,04,17 =
* Cải thiện quản lý miễn thuế

= 1,8 - 10,04,17 =
* Đã sửa các vấn đề tương thích ngược khác của WooCommerce 2.6 khác

= 1,7 - 05/04/17 =
* Đã khắc phục sự cố nhỏ với WooCommerce 3.0

= 1,6 - 13/03/17 =
* Đã khắc phục sự cố nhỏ trên thư viện javascript được sử dụng trong trang chỉnh sửa đơn đặt hàng của Quản trị viên

= 1,5 - 08/03/17 =
* Số Vat hiện được công nhận ngay cả khi chúng có tiền tố mã quốc gia
* Đã khắc phục sự cố với Dịch chuỗi động (WPML)

= 1,4 - 05/03/17 =
* Khi tải thông tin người dùng thanh toán theo cách thủ công trên trang Chi tiết đơn hàng, giờ đây, dữ liệu Vat đã được tải đúng cách
* Đã thêm hỗ trợ cho nhiều địa chỉ WooCommerce (httpss: //codecanyon.net/item/woocommerce-multiple-customer-addresses/16127030)

= 1,3 - 23/02/17 =
* Đã thêm tùy chọn để tạo trường Công ty thanh toán theo yêu cầu

= 1,2 - 22/02/17 =
* Đã thêm phương pháp để xác nhận đơn giản định dạng số Vat

= 1.1 - 17/02/17 =
* Sửa lỗi nhỏ

= 1,0 - 15/02/17 =
* Phóng thích

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button