Thủ Thuật Microsoft Office

Làm thế nào để tìm Phạm vi Excel chứa số trong Excel 365?

Để tính toán một phạm vi giá trị là điều dễ dàng đối với hầu hết người dùng Excel, nhưng bạn đã bao giờ cố gắng tìm phạm vi chứa các số trong một ô cụ thể chưa? Ở đây chúng tôi sẽ hiển thị các công thức để tìm phạm vi Excel chứa số trong Excel 365 . Cùng đi sâu vào bài viết này nhé !! Tải phiên bản chính thức của ** MS Excel ** từ liên kết sau: https://www.microsoft.com/en-in/microsoft-365/excel

Công thức chung

 • Nếu bạn muốn tìm phạm vi chứa số , bạn có thể sử dụng công thức dưới đây.
=[SUMPRODUCT](https://geekexcel.com/how-to-use-excel-sumproduct-function-in-office-365/)(--[ISNUMBER](https://geekexcel.com/how-to-use-isnumber-function-in-microsoft-excel-365/)(range))>0

Giải thích cú pháp

 • SUMPRODUCT – Trong Excel, Hàm SUMPRODUCT sẽ giúp nhân mảng hoặc phạm vi tương ứng và trả về kết quả là tổng của các sản phẩm.
 • Dấu ngoặc đơn () – Mục đích chính của biểu tượng này là nhóm các phần tử.
 • ISNUMBER – Hàm ISNUMBER trả về TRUE khi một ô chứa một số và FALSE nếu không có một số.
 • Phạm vi – Nó đại diện cho phạm vi đầu vào.
 • Toán tử Trừ (-) – Biểu tượng này sẽ giúp trừ hai giá trị bất kỳ.

Ví dụ thực tế

 • Đầu tiên, bạn cần nhập các giá trị đầu vào trong Cột B , Cột C, ** và ** Cột D.

 • Sau đó, bạn phải tìm ra phạm vi chứa số .
 • Bây giờ, bạn cần chọn phạm vi ô B5: B9 .
 • Sau đó, bạn phải nhập công thức dưới đây vào thanh công thức .
=[SUMPRODUCT](https://geekexcel.com/how-to-use-excel-sumproduct-function-in-office-365/)(--[ISNUMBER](https://geekexcel.com/how-to-use-isnumber-function-in-microsoft-excel-365/)(B5:B9))>0

 

Sử dụng công thức

 

 • Bạn cần nhấn phím ENTER và kết quả sẽ được cập nhật trong ô G5 .

 

Đầu ra

 

 • Sau đó, bạn phải chọn phạm vi ô C5: C9 và nhập công thức dưới đây vào thanh công thức .
=[SUMPRODUCT](https://geekexcel.com/how-to-use-excel-sumproduct-function-in-office-365/)(--[ISNUMBER](https://geekexcel.com/how-to-use-isnumber-function-in-microsoft-excel-365/)(C5:C9))>0

 

Sử dụng công thức

 

 • Bây giờ, bạn cần nhấn phím ENTER và kết quả sẽ được cập nhật trong ô G6 .

 

Đầu ra

 

 • Sau đó, bạn phải chọn phạm vi ô D5: D9 và nhập công thức đã cho bên dưới vào thanh công thức .
=[SUMPRODUCT](https://geekexcel.com/how-to-use-excel-sumproduct-function-in-office-365/)(--[ISNUMBER](https://geekexcel.com/how-to-use-isnumber-function-in-microsoft-excel-365/)(D5:D9))>0

 

Sử dụng công thức

 

 • Cuối cùng, bạn cần nhấn phím ENTER và kết quả sẽ được cập nhật trong ô G7 .

 

Đầu ra

 

Nhận định

Ở đây chúng tôi đã giải thích các công thức để tìm phạm vi Excel chứa số trong Excel 365 . Hãy cho tôi biết nếu bạn có bất kỳ nghi ngờ nào về bài viết này hoặc bất kỳ bài viết nào khác trên trang web này.

Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã ghé thăm Geek Excel !! * Nếu bạn muốn tìm hiểu các công thức hữu ích hơn, hãy xem Công thức Excel * !!

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button