Thủ thuật Website

Công thức Excel để tính tổng số đang chạy trong bảng Excel !!

Trước khi vào bài viết này, bạn cần biết một số công thức cơ bản. Ở đây, nếu bạn muốn sử dụng tổng số đang chạy trong bảng, bạn sẽ làm gì? Bạn đang ở đúng nơi, chúng tôi sẽ giúp bạn với các công thức đơn giản để tính tổng số đang chạy trong bảng Excel . Sử dụng các công thức được đề cập dưới đây !! Tải phiên bản chính thức của ** MS Excel ** từ liên kết sau: https://www.microsoft.com/en-in/microsoft-365/excel

Công thức chung

  • Để tính toán tổng số đang chạy trong bảng Excel, hãy sử dụng công thức dưới đây .
=[SUM](https://geekexcel.com/sum-function/)([INDEX](https://geekexcel.com/index-function-in-microsoft-excel-365-how-to-use/)([column],1):[@column])

Giải thích cú pháp

  • SUM – Trong Excel, hàm này sẽ giúp thêm các giá trị trong ô. Đọc thêm về Hàm SUM .
  • Ký hiệu dấu phẩy (,) – Đây là dấu phân cách giúp phân tách danh sách các giá trị.
  • Dấu ngoặc đơn () – Mục đích chính của biểu tượng này là nhóm các phần tử.
  • INDEX – Hàm INDEX trả về giá trị tại một vị trí nhất định trong một phạm vi hoặc mảng. INDEX thường được sử dụng cùng với hàm MATCH.

Ví dụ thực tế

Sử dụng các bước sau để tính tổng số đang chạy trong bảng Excel.

  • Ví dụ: bạn cần tạo một dữ liệu mẫu trong Excel.
Dữ liệu mẫu

Sau đó, để tạo tổng số đang chạy trong Bảng Excel, bạn phải sử dụng công thức sau trong thanh công thức .

=[SUM](https://geekexcel.com/sum-function/)([INDEX](https://geekexcel.com/index-function-in-microsoft-excel-365-how-to-use/)([Total],1):[@Total])

Sử dụng công thức
  • Bây giờ, bạn sẽ nhận được kết quả ** trong ** ô F5 .
Kết quả trong ô F5

 

  • Cuối cùng, sau khi sao chép xuống cột , công thức này sẽ trả về tổng số đang chạy ở mỗi hàng .

 

Đầu ra

 

Kiểm tra cái này quá:

  • Các cách đơn giản để thêm tổng số đang chạy trong Microsoft Excel 365
  • Công thức Excel để tính số lần chạy trong Bảng !!

Bottom-Line

Bài viết này cung cấp cho bạn thông tin đầy đủ về ** ** các công thức đơn giản để tính tổng số đang chạy trong bảng Excel . Mong rằng bài viết này hữu ích với bạn. Đừng quên chia sẻ phản hồi có giá trị của bạn trong phần bên dưới. Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã đọc!! Tiếp tục học trên Geek Excel !! * Và công thức Excel * !!

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button