Thủ Thuật Microsoft Office

Công thức Excel để Tính IF phần trăm trong bảng Excel !!

Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ xem xét cách tính Percentile IF trong bảng trong Excel Office 365. Chúng tôi sẽ chỉ cho bạn các bước đơn giản để hoàn thành công việc một cách nhanh chóng. Sử dụng các công thức được đề cập dưới đây !!! Tải phiên bản chính thức của ** MS Excel ** từ liên kết sau: https://www.microsoft.com/en-in/microsoft-365/excel .

Công thức chung

 • Bạn có thể sử dụng công thức được đề cập dưới đây để tính Percentile IF trong bảng.
=[PERCENTILE](https://geekexcel.com/how-to-use-excel-percentile-function-in-office-365-with-examples/)(IF(criteria,values),k)

Giải thích cú pháp

 • Dấu ngoặc đơn () – Mục đích chính của biểu tượng này là để nhóm các phần tử.
 • Ký hiệu dấu phẩy (,) * – Là dấu phân cách giúp phân tách danh sách các giá trị.
 • PERCENTILE * – Hàm này trả về phần trăm thứ K của tập dữ liệu đã cho.

Ví dụ thực tế

 • Ví dụ: bạn cần tạo dữ liệu mẫu trong Excel.


Dữ liệu mẫu

 • Sau đó, bạn phải tính Phần trăm 90% cho nam và nữ bằng công thức dưới đây .
=[PERCENTILE](https://geekexcel.com/how-to-use-excel-percentile-function-in-office-365-with-examples/)(IF(Table[Gender]=G$4,Table[Score]),$F5)


Sử dụng công thức

 • Bây giờ, bạn sẽ nhận được kết quả như dưới đây trong Excel.


Kết quả 1

 • Sau đó, bạn cần tính Phần trăm 80% cho nam và nữ bằng công thức dưới đây .
=[PERCENTILE](https://geekexcel.com/how-to-use-excel-percentile-function-in-office-365-with-examples/)(IF(Table[Gender]=G$4,Table[Score]),$F6)


Sử dụng công thức

 • Sau đó, bạn sẽ nhận được kết quả như dưới đây trong Excel.


Kết quả 2

 • Bây giờ, bạn phải tính toán Phần trăm 70% cho nam và nữ bằng cách sử dụng công thức dưới đây .
=[PERCENTILE](https://geekexcel.com/how-to-use-excel-percentile-function-in-office-365-with-examples/)(IF(Table[Gender]=G$4,Table[Score]),$F7)


Sử dụng công thức

 • Cuối cùng, bạn sẽ nhận được kết quả như dưới đây trong Excel.


Kết quả 3

Từ hướng dẫn này, chúng tôi đã mô tả các công thức để tính Percentile IF trong bảng ** trong Excel Office 365. Hy vọng rằng bài viết này hữu ích cho bạn. Nếu bạn có bất kỳ ** nghi ngờ / thắc mắc nào, hãy chia sẻ chúng với chúng tôi. Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã đọc!! Tiếp tục học trên Geek Excel !! ** Và công thức Excel ** !!

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button