Thủ Thuật Microsoft Office

Công thức Excel để sử dụng Trung vị có điều kiện với tiêu chí trong Excel !!

Sau đây, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn tìm hiểu các công thức đơn giản và hữu ích để sử dụng trung vị có điều kiện với tiêu chí trong Excel. Bạn cũng có thể học cú pháp cơ bản với các giải thích ngắn gọn. Hãy cùng xem chúng dưới đây !! Tải phiên bản chính thức của ** MS Excel ** từ liên kết sau: https://www.microsoft.com/en-in/microsoft-365/excel

Công thức chung

  • Để sử dụng trung vị có điều kiện với tiêu chí trong Excel, hãy sử dụng công thức được đề cập bên dưới.
{=[MEDIAN](https://geekexcel.com/how-to-use-excel-median-function-in-office-365-with-examples/)([IF](https://geekexcel.com/use-if-function-in-microsoft-excel-365-simple-steps/)(criteria,range))}

Giải thích cú pháp

  • MEDIAN – Hàm MEDIAN này trả về giá trị trung vị (số giữa) từ tập hợp các số đầu vào đã cho.
  • Dấu ngoặc đơn () – Mục đích chính của biểu tượng này là nhóm các phần tử.
  • ** Biểu tượng dấu phẩy (,) – ** Đây là dấu phân cách giúp phân tách danh sách các giá trị.
  • Phạm vi * – Nó đại diện cho phạm vi đầu vào.
  • IF – Hàm IF trả về một giá trị cho kết quả TRUE và một giá trị khác cho kết quả FALSE.

Ví dụ thực tế

Hãy xem xét ví dụ dưới đây. Ở đây chúng ta sẽ sử dụng trung vị có điều kiện với tiêu chí trong Excel.

  • Ví dụ, bạn phải tạo một dữ liệu mẫu trong Excel.


Dữ liệu mẫu

  • Để tính giá trị trung vị có điều kiện, bạn cần sử dụng công thức sau trong thanh công thức .
{=[MEDIAN](https://geekexcel.com/how-to-use-excel-median-function-in-office-365-with-examples/)([IF](https://geekexcel.com/use-if-function-in-microsoft-excel-365-simple-steps/)(group=E5,data))}


Sử dụng công thức

  • Sau đó, bạn phải nhấn tổ hợp phím Ctrl + Shift + Enter để có kết quả tại ô F5 như hình dưới đây.


Kết quả cho ô F5

  • Bây giờ, bạn cần nhấn phím Ctrl + D để lấy kết quả ở tất cả các cột khác.


Đầu ra

Nhận định

Trong hướng dẫn này, chúng tôi đã giải thích các công thức để sử dụng trung vị có điều kiện với tiêu chí trong Excel. Hy vọng rằng hướng dẫn này là hữu ích cho bạn. Đề cập đến các thắc mắc của bạn trong khung bình luận bên dưới. Nhấp vào đây để biết thêm về Geek Excel !! * Và công thức Excel * !!

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button