Thủ Thuật Microsoft Office

Công thức Excel để sử dụng Chế độ điều kiện với tiêu chí trong Excel !!

Bạn đã bao giờ thử sử dụng chế độ có điều kiện với tiêu chí chưa? Dưới đây là một số công thức hữu ích để bạn tìm chế độ có điều kiện với tiêu chí ** trong Excel. Hãy cùng kiểm tra các công thức đơn giản được đưa ra dưới đây !! Tải phiên bản chính thức của ** MS Excel từ liên kết sau: https://www.microsoft.com/en-in/microsoft-365/excel

Công thức chung

  • Sử dụng các công thức cho sẵn dưới đây để tìm chế độ có điều kiện với tiêu chí.
{=[MODE](https://geekexcel.com/how-to-use-excel-mode-function-in-office-365-with-examples/)([IF](https://geekexcel.com/use-if-function-in-microsoft-excel-365-simple-steps/)(criteria,data))}

Giải thích cú pháp

  • MODE – Hàm MODE này trả về giá trị xuất hiện thường xuyên nhất từ ​​một dải dữ liệu.
  • IF – Hàm IF trả về một giá trị cho kết quả TRUE và một giá trị khác cho kết quả FALSE.
  • ** Dấu ngoặc đơn () – ** Mục đích chính của biểu tượng này là nhóm các phần tử.
  • Biểu tượng dấu phẩy (,) – Nó là một dấu phân cách giúp phân tách danh sách các giá trị.

Ví dụ thực tế

  • Ví dụ, bạn phải tạo một dữ liệu mẫu trong Excel.


Dữ liệu mẫu

  • Để tính toán chế độ có điều kiện với một hoặc nhiều tiêu chí, bạn cần sử dụng công thức sau trong thanh công thức .
{=[MODE](https://geekexcel.com/how-to-use-excel-mode-function-in-office-365-with-examples/)([IF](https://geekexcel.com/use-if-function-in-microsoft-excel-365-simple-steps/)(group=E5,data))}


Dữ liệu mẫu

  • Sau đó, bạn phải nhấn tổ hợp phím Ctrl + Shift + Enter để có kết quả tại ô F5 như hình dưới đây.


Kết quả cho ô F5

  • Bây giờ, bạn cần nhấn phím Ctrl + D để lấy kết quả ở tất cả các cột khác.


Đầu ra

Bản tóm tắt

Hy vọng bạn thích bài viết này về cách sử dụng chế độ có điều kiện với tiêu chí ** trong Excel. Nếu bạn có bất kỳ ** nghi ngờ nào , hãy cho tôi biết trong phần bình luận bên dưới . Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã ghé thăm Geek Excel !! * Nếu bạn muốn tìm hiểu các công thức hữu ích hơn, hãy xem Công thức Excel * !!

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button