Thủ thuật Website

Cách đặt cPanel / WHM cho VPS / Máy chủ chuyên dụng

Để đặt cPanel / WHM cho VPS / Máy chủ chuyên dụng của bạn, hãy gửi một phiếu yêu cầu của bạn đến bộ phận Thanh toán / Bán hàng của chúng tôi .
XIN LƯU Ý : Đối với VPS, cPanel chỉ có thể được đặt hàng với hệ điều hành CentOS 7 (cPanel 64 Bit). Đối với Máy chủ Chuyên dụng, cPanel có thể được đặt hàng với hệ điều hành CentOS, Almalinux hoặc Cloudlinux.
cPanel / WHM được cung cấp với chi phí bổ sung là 9,88 đô la / tháng với VPS Hosting và từ 14,88 đô la / tháng với máy chủ chuyên dụng . Sau khi nhận được yêu cầu thêm cPanel của bạn, hóa đơn tương ứng sẽ được xuất cho bạn.

Hóa đơn sẽ được tạo theo tỷ lệ để phù hợp với chu kỳ thanh toán gói lưu trữ của bạn. Sau khi thanh toán hóa đơn, cPanel / WHM sẽ được cài đặt trên máy chủ của bạn.

XIN LƯU Ý : Khi bạn mua VPS hoặc Máy chủ lưu trữ chuyên dụng cùng với giấy phép cPanel, bạn sẽ có một giới hạn trong việc tạo tài khoản cPanel. Vui lòng tham khảo bài viết này để tìm thêm thông tin về giá Bậc.

LƯU Ý :
    • Sau khi cài đặt cPanel / WHM, tất cả nội dung trên máy chủ của bạn sẽ bị mất . Hãy đảm bảo rằng bạn có một bản sao lưu các tệp của mình.
    • Theo chính sách của chúng tôi, hoàn lại tiền không áp dụng cho giấy phép cPanel được mua với một khoản phí bổ sung.
    • Sau khi mua giấy phép cPanel, bạn có thể chọn cPanel Solo (1 tài khoản) hoặc Tier One .

 

Bình luận

Chúng tôi hoan nghênh nhận xét, câu hỏi, chỉnh sửa và thông tin bổ sung của bạn liên quan đến bài viết này. Nhận xét của bạn có thể mất một thời gian để xuất hiện. Xin lưu ý rằng các bình luận lạc đề sẽ bị xóa.

Nếu bạn cần trợ giúp cụ thể về tài khoản của mình, vui lòng liên hệ với Nhóm hỗ trợ của chúng tôi . Cảm ơn bạn.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button