Thủ thuật Website

Cách cập nhật WordPress với WP-CLI

Khi cập nhật WordPress, thật tiện lợi khi sử dụng WP-CLI .

Cách sử dụng

Hiển thị phiên bản đã cài đặt

wp core version

# Show extended version information
wp core version --extra

Cập nhật lên phiên bản mới nhất

wp core update

Cập nhật bằng ngôn ngữ yêu thích của bạn

wp core update --locale=ja

Cập nhật lên một phiên bản cụ thể

wp core update --version=5.3

Hạ cấp xuống phiên bản cũ

wp core update --version=5.2 --force

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button