Thủ thuật Website

Cách cài đặt máy chủ web ngăn xếp LAMP trên Ubuntu 20.04

LAMP stack là một bộ phần mềm máy chủ web đơn giản nhưng phổ biến được hỗ trợ rộng rãi. Nó thường đề cập đến sự kết hợp của Linux, Apache, MySQL và PHP. LAMP stack tạo ra một điểm khởi đầu tuyệt vời cho những người dùng muốn có được một máy chủ web chạy nhanh chóng và dễ dàng trên máy chủ đám mây mới của họ.

Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn các bước cần thiết để cài đặt một máy chủ web cơ bản sử dụng Ubuntu 20.04, Apache2, MariaDB và PHP. Những thứ này cùng nhau tạo thành một ngăn xếp LAMP đáng tin cậy và là nền tảng để xây dựng trang web của bạn! Các bước trong hướng dẫn này được viết để sử dụng với Máy chủ đám mây Ubuntu 20.04 UpCloud mới được triển khai. Các bước và phần mềm đã cài đặt có thể khác nhau trên các nền tảng khác.

Dùng thử UpCloud miễn phí! Triển khai máy chủ chỉ trong 45 giây

Bước 1: Chuẩn bị máy chủ Ubuntu của bạn

Để bắt đầu, bạn cần một máy chủ đám mây để chạy phần mềm ngăn xếp LAMP. Nếu bạn chưa quen với UpCloud, hãy xem hướng dẫn bắt đầu nhanh của chúng tôi để triển khai máy chủ đám mây đầu tiên của bạn và cách kết nối với nó .

Khi bạn đã thiết lập và chạy máy chủ đám mây của mình và kết nối với nó bằng SSH, bạn có thể bắt đầu!

Trước hết, hãy đảm bảo mọi thứ đều được cập nhật trên máy chủ của bạn:

cập nhật apt sudo
nâng cấp apt sudo

Bây giờ, hãy mở các cổng 22 (cho SSH), 80 và 443 và bật Tường lửa Ubuntu (ufw):

sudo ufw allow ssh
sudo ufw allow 80
sudo ufw allow 443
sudo ufw cho phép

Bước 2: Cài đặt và thử nghiệm Apache2

Cài đặt Apache bằng apt:

sudo apt install apache2

Xác nhận rằng Apache hiện đang chạy bằng lệnh sau:

sudo systemctl status apache2

Bạn sẽ nhận được một đầu ra cho thấy rằng apache2.service đang chạy và được kích hoạt.

● apache2.service - Máy chủ Apache HTTP
   Đã tải: đã tải (/lib/systemd/system/apache2.service; đã bật; cài đặt trước của nhà cung cấp: đã bật)
   Hoạt động: hoạt động (đang chạy) kể từ Thứ Ba 2020-11-03 10:32:26 UTC; 1 phút 6 giây trước
    Tài liệu: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
  PID chính: 52943 (apache2)
   Nhiệm vụ: 7 (giới hạn: 2282)
   Bộ nhớ: 11,9M
   CGroup: /system.slice/apache2.service
       ├─52943 / usr / sbin / apache2 -k start
       ├─52944 / usr / sbin / apache2 -k start
       ├─52945 / usr / sbin / apache2 -k start
       ├─52946 / usr / sbin / apache2 -k start
       ├─52947 / usr / sbin / apache2 -k start
       ├─52948 / usr / sbin / apache2 -k start
       └─52953 / usr / sbin / apache2 -k start

Sau khi cài đặt, hãy kiểm tra bằng cách truy cập IP của máy chủ trong trình duyệt của bạn:

http: // ĐỊA CHỈ CỦA BẠN /

Bạn sẽ thấy một trang có tiêu đề “Apache2 Ubuntu Default” hiển thị rằng Apache2 đã được cài đặt thành công. Nếu bạn không thấy điều này, hãy đảm bảo rằng các lệnh trước đó trong phần này đã hoàn thành mà không có lỗi

Bước 3: Cài đặt và thử nghiệm PHP 7.4

PHP 7.4 là phiên bản mới nhất hiện có, vì vậy hãy cài đặt nó cùng với một số mô-đun được sử dụng thường xuyên:

sudo apt install php7.4 php7.4-mysql php-common php7.4-cli php7.4-json php7.4-common php7.4-opcache libapache2-mod-php7.4

Kiểm tra cài đặt và phiên bản:

php --version

Khởi động lại Apache để các thay đổi có hiệu lực:

sudo systemctl khởi động lại apache2

Tạo trang kiểm tra phpinfo.php:

echo '<? php phpinfo (); ?> '| sudo tee -a /var/www/html/phpinfo.php> / dev / null

Kiểm tra mọi thứ đang hoạt động bằng cách truy cập vào phần sau trong trình duyệt của bạn:

http: //YOURSERVERIPADDRESS/phpinfo.php

Bạn sẽ thấy trang PHP Phiên bản 7.4.3 liệt kê tất cả các tùy chọn PHP của bạn. Nếu bạn không hoặc nó cố gắng tải xuống một tệp, hãy kiểm tra kỹ để đảm bảo rằng tất cả các bước trên đã hoàn tất mà không có lỗi.

Khi bạn đã xác nhận rằng PHP đang hoạt động chính xác, hãy xóa tệp kiểm tra.

sudo rm /var/www/html/phpinfo.php

Thông tin hiển thị trong thông tin PHP có thể được sử dụng để tìm vectơ tấn công vào máy chủ web của bạn, vì vậy tốt nhất đừng để nó có thể truy cập công khai.

Bước 4: Cài đặt và bảo mật MariaDB

MariaDB là một nhánh của MySQL từ một số nhóm MySQL ban đầu và là một sự thay thế thả xuống. Chúng tôi sẽ sử dụng điều này trên chính MySQL trong hướng dẫn này!

Cài đặt các gói bắt buộc:

sudo apt install mariadb-server mariadb-client

Sau khi cài đặt, hãy kiểm tra xem nó có chạy đúng không:

sudo systemctl status mariadb

Bạn sẽ thấy một kết quả tương tự như ví dụ bên dưới.

● mariadb.service - máy chủ cơ sở dữ liệu MariaDB 10.3.25
   Đã tải: đã tải (/lib/systemd/system/mariadb.service; đã bật; cài đặt trước của nhà cung cấp: đã bật)
   Hoạt động: hoạt động (đang chạy) kể từ Thứ Ba 2020-11-03 10:33:12 UTC; 4 giây trước
    Tài liệu: man: mysqld (8)
       https://mariadb.com/kb/en/library/systemd/
  PID chính: 53554 (mysqld)
   Trạng thái: "Đang nhận các yêu cầu SQL của bạn ..."
   Nhiệm vụ: 31 (giới hạn: 2282)
   Bộ nhớ: 65,9M
   CGroup: /system.slice/mariadb.service
       └─53554 / usr / sbin / mysqld

Bảo mật dịch vụ MariaDB mới được cài đặt của bạn:

sudo mysql_secure_installation

Vì bạn chưa đặt mật khẩu gốc cho MariaDB, bạn chỉ cần nhấn Enter khi được nhắc, nhấn Y ở câu hỏi tiếp theo để đặt mật khẩu gốc (giữ an toàn và bảo mật!) Với thiết lập đó, bạn có thể nhấn Enter cho các câu hỏi còn lại như các giá trị mặc định cho mỗi cái này sẽ giúp bảo mật cài đặt mới của bạn.

Kết luận

Xin chúc mừng! Sau đó, bạn sẽ có một máy chủ web ngăn xếp LAMP hoạt động với Linux, Apache, MariaDB và PHP được thiết lập và chạy! Bây giờ bạn đã sẵn sàng để bắt đầu xây dựng trang web của mình.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button